Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

dd97f6a7ly1fgckhmosv9j209u0e7dk1.jpg

Tác giả: Dạ Du (夜悠)

Editor: Yuki

Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com

Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp)

Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.

Bản quyền thuộc sở hữu của tác giả, đây chỉ là bản edit phi lợi nhuận, xin các bạn khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà đừng mang truyện đi repost hoặc chuyển ver ở bất cứ đâu.

Văn án:

Tạ Uẩn từ mạt thế xuyên đến một thế giới dùng võ vi tôn.

Trở thành một tên béo nặng năm trăm cân*, đã vậy còn có một thê tử mới cưới vô cùng xấu xí đang mang thai.

Là một kẻ nhan khống, Tạ Uẩn toàn thân đều thấy không khỏe.

Cha là một tên ăn chơi trác táng, mẹ thì thiên vị, tỷ tỷ xinh đẹp đi leo giường người ta, một gã ca ca chảnh chọe, cùng với tám huynh đệ tỷ muội dòng thứ.

Cuộc sống này đúng là quá mức chịu đựng mà, may là dị năng của hắn vẫn còn, có thể bồi dưỡng các loại thực vật, Tạ Uẩn bắt đầu quyết chí gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.

Phân cấp bậc trong truyện ( từ thấp -cao) : Võ Đồ > Võ Giả> Võ Sĩ> Võ Hồn> Võ Sư….( từ từ sẽ cập nhật)

Phân cấp địa phương ( từ cao- thấp) : Hoàng thành< châu thành< quận thành< phủ thành< huyện thành< trấn< hương, thôn

*trong truyện có những chỗ mình để võ giả viết thường là chỉ những người luyện võ, Võ Giả viết hoa là cấp bậc.

chương 1      chương 2      chương 3      chương 4      chương 5       chương 6      chương 7      chương 8      chương 9      chương 10      chương 11     chương 12     chương 13     chương 14     chương 15     chương 16     chương 17     chương 18     chương 19     chương 20     chương 21     chương 22     chương 23     chương 24     chương 25     chương 26     chương 27     chương 28     chương 29     chương 30     chương 31     chương 32     chương 33     chương 34     chương 35     chương 36     chương 37     chương 38     chương 39     chương 40     chương 41     chương 42     chương 43     chương 44     chương 45     chương 46     chương 47     chương 48     chương 49     chương 50     chương 51     chương 52     chương 53     chương 54     chương 55     chương 56     chương 57     chương 58     chương 59     chương 60     chương 61     chương 62     chương 63     chương 64     chương 65     chương 66     chương 67     chương 68     chương 69     chương 70     chương 71     chương 72     chương 73     chương 74     chương 75     chương 76     chương 77     chương 78     chương 79     chương 80     chương 81     chương 82     chương 83     chương 84     chương 85     chương 86     chương 87     chương 88     chương 89     chương 90     chương 91     chương 92

Advertisements