Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

dd97f6a7ly1fgckhmosv9j209u0e7dk1.jpg

Tác giả: Dạ Du (夜悠)

Editor: Yuki

Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com

Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp)

Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.

Bản quyền thuộc sở hữu của tác giả, đây chỉ là bản edit phi lợi nhuận, xin các bạn khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà đừng mang truyện đi repost hoặc chuyển ver ở bất cứ đâu.

Văn án:

Tạ Uẩn từ mạt thế xuyên đến một thế giới dùng võ vi tôn.

Trở thành một tên béo nặng năm trăm cân*, đã vậy còn có một thê tử mới cưới vô cùng xấu xí đang mang thai.

Là một kẻ nhan khống, Tạ Uẩn toàn thân đều thấy không khỏe.

Cha là một tên ăn chơi trác táng, mẹ thì thiên vị, tỷ tỷ xinh đẹp đi leo giường người ta, một gã ca ca chảnh chọe, cùng với tám huynh đệ tỷ muội dòng thứ.

Cuộc sống này đúng là quá mức chịu đựng mà, may là dị năng của hắn vẫn còn, có thể bồi dưỡng các loại thực vật, Tạ Uẩn bắt đầu quyết chí gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.

Phân cấp bậc trong truyện ( từ thấp -cao) : Võ Đồ > Võ Giả> Võ Sĩ> Võ Hồn> Võ Sư> Võ Tướng> Võ Vương> Võ Hoàng….( từ từ sẽ cập nhật)

Phân cấp địa phương ( từ cao- thấp) : Hoàng thành< châu thành< quận thành< phủ thành< huyện thành< trấn< hương, thôn

*trong truyện có những chỗ mình để võ giả viết thường là chỉ những người luyện võ, Võ Giả viết hoa là cấp bậc.

đây là link wattpad nhà mình dành cho ai thích đọc offline: đọc tại đây

 

chương 1      chương 2      chương 3      chương 4      chương 5       chương 6      chương 7      chương 8      chương 9      chương 10      chương 11     chương 12     chương 13     chương 14     chương 15     chương 16     chương 17     chương 18     chương 19     chương 20     chương 21     chương 22     chương 23     chương 24     chương 25     chương 26     chương 27     chương 28     chương 29     chương 30     chương 31     chương 32     chương 33     chương 34     chương 35     chương 36     chương 37     chương 38     chương 39     chương 40     chương 41     chương 42     chương 43     chương 44     chương 45     chương 46     chương 47     chương 48     chương 49     chương 50     chương 51     chương 52     chương 53     chương 54     chương 55     chương 56     chương 57     chương 58     chương 59     chương 60     chương 61     chương 62     chương 63     chương 64     chương 65     chương 66     chương 67     chương 68     chương 69     chương 70     chương 71     chương 72     chương 73     chương 74     chương 75     chương 76     chương 77     chương 78     chương 79     chương 80     chương 81     chương 82     chương 83     chương 84     chương 85     chương 86     chương 87     chương 88     chương 89     chương 90     chương 91     chương 92     chương 93     chương 94     chương 95     chương 96     chương 97     chương 98     chương 99     chương 100     chương 101     chương 102     chương 103     chương 104     chương 105     chương 106     chương 107     chương 108     chương 109    chương 110     chương 111     chương 112     chương 113    chương 114     chương 115     chương 116    chương 117    chương 118    chương 119    chương 120     chương 121     chương 122   chương 123    chương 124    chương 125    chương 126   chương 127   chương 128   chương 129   chương 130    chương 131    chương 132    chương 133

Advertisements